The sixth issue of Papi Magazine (2009)

När Pär Thörn och Rasmus Graff här framställer sitt tvåspråkiga textmontage över olika sätt att fördela föda gör de det med den precision och torrhet som en regelrätt kokbok saknar. De sköljer bort, skalar av och finmaler det överflöd som kokboken innehåller och koncentrerar sig på en enda och viktig aspekt av matlagning: verben.

 

Texten inleds med de i versaler skrivna konjunktionerna ATT/AT. Detta konnoterar närmast ett skrik, eller en startpunkt för något ännu odefinierat (en uppdragning av äggklockan?). De verkar sedan inte ha ansträngt sig för att ge läsaren några fler ledtrådar. Därefter följer 24 sidor seriella uppställningar av ibland korta, ibland långa angivelser för hur man kan gå till väga med t.ex. några dl grädde eller en bit entrecote. Men man kan samtidigt läsa texten som en beskrivning över vad de har gjort med sin egen text innan den kom att se ut som den gör: ”ansa”, ”vask”, ”vispa”. Formen påminner om ett partitur, och i övergången mellan orden – men också mellan de båda språken – bildas det vackra svängningar i den musik som uppstår vid läsningen. Stavelserna i orden blir rytmiseringar, små trummaskiner. Förskjutningarna och upprepningarna av ibland samma och återkommande ord efter varandra gör att läsaren ständigt blir påmind om sin egen aktiva roll som batteri och högtalare åt orden. Verben, som nu blivit till ingredienser, är ordnade i överskådliga staplar, lätta att följa och studera. Det är som om orden prövas mot varandra i konstant förändring och kombinatorik.

 

Peder Alexis Olsson

Participants

Annika Behm (SE)

Rasmus Graff (DK)
Pär Thörn (SE)

Info

Language: Swedish

Released 2009

 

Foreword
Peder Alexis Olsson (SE)

 

With support from

The Swedish Arts Council

Downloads