The fifth issue of Papi Magazine (2009)

Här är fem poeter från en litteratur som är hårt prövad och som under det totalitära oket gått en annan utveckling än den västeuropeiska under 1900-talet. Under det värsta av Stalins terrorår 1937 dödades hundratusenstals belaruser och i princip under en enda natt avrättades hela den belarusiska intelligentian och därmed också landets litterära modernism.

 

Idag är förtrycket av en annan natur. Med allt hårdare hand styr landets despotiske ledare Aljaksandr Lukasjenka sedan 1994 och sedan 2002 har han också gått allt hårdare åt litteraturen. Författarförbundet förföljs och har tvingats lämna sina lokaler och deras bibliotek har bokstavligen kastats ut på gatan, redaktörerna på de största litteraturtidskrifterna har avsatts och ersatts med regimtrogna (idag finns bara en oberoende litteraturtidskrift på belarusiska), i samband med valet 2006 visades bilder av författarförbundets ordförande i teve som exponerades över till bilder av Hitler, tryckerier och förlag som ger ut obekväm litteratur drabbas av repressalier och distributionen är helt statskontrollerad. Klassiska författare som skrev på belarusiska, som Jakub Kolas, plockas bort från skolornas litteraturlistor; för även om ingen av poeterna i det här numret är agitatorisk eller uppenbart politisk i sin poetik så är det en politisk handling bara att skriva på belarusiska.

 

Det här är mitt folk. Och språket som svalan
under taket bor i dess hjärta.
Men taket på det vitryska huset hotas,
Och osäkert är själva husets öde,
För språket som svalan riskerar utrotas
Av självnämnda herrar och titulerade bödlar

 

Per Bergström

Participants

Valjantsina Aksak (BY)

Elena Kasantseva (BY)
Barys Pjatrovitj (BY)
Ales Razanau (BY)
Dmitri Strotsev (BY)

Info

Language: Swedish

Released 2009

 

Foreword
Per bergström (SE)

Cover Art
EvaMarie Lindahl (SE)

Guest Editor
Dmitri Plax (BY)

Downloads