The first issue of Papi Magazine (2007)

32 sidor, 12 x 12 cm, poesi. Detta är starten för tidskriften Papi. Fickformat och poesi: fickformat för att nå ut till så många som möjligt och poesi för att vi upplevde att detta är en typ av litteratur som får ta alldeles för lite plats.

 

Stort tack till Johannes, som var med och gjorde Papi tidskrift möjlig.

Participants

Kristian Carlsson (SE)
Erika Kamlert (SE)
Isa Linde (SE)
Kristian Lundberg (SE)

Info

Language: Swedish

Released 2007

 

Cover Art
Kristian Ingers (SE)

Downloads